Welkom op Vreetsaem.nl!

De naam 'Vreetsaem' verwijst naar een tweetal belangrijke zaken. De eerste is dat deze website bedoelt tot uitdrukking te brengen dat vreedzame saamhorigheid de bindende kracht is binnen de familie van Veldhoven. De tweede is dat deze saamhorigheid volgens familietraditie het best tot stand komt en in stand gehouden wordt aan tafel

Omdat in het familiearchief een ongekende hoeveelheid foto's voorkomen van eetfestijnen bij tal van gelegenheden, wordt hier gekozen voor een foto die de nadruk op de vreedzaamheid legt: een familiefoto uit eind zestiger jaren.

Op deze foto staan Hein G van Veldhoven en Truus van Veldhoven-Voskuijl, omringd door al hun kinderen en kleinkinderen tijdens een familieweekend.Afwezig: de fotograaf(Jaap).

Deze website is het eigendom van en wordt onderhouden door de leden van de familie die zich verenigd hebben in de Stichting 'Vreetsaem'. Er is een openbaar gedeelte en een besloten deel voor participanten in de Stichting